Гледате: 

Исторически документален филм за дейността
 на Д-р Г.М.Димитров
 (Гемето)
Основател на БНК (Български Национален Комитет)


 

http://12.161.32.173:83/Test