Галерия от Тончо Карабулков

Българският Национален Комитет се регистрира не само като антифашистка, но и като антикомунистическа организация и получава признание от западните държави като единствен официален представител на българската политическа емиграция по света

 

 

Страсбург, април 1958 г. Под знамената на поробените
европейски
народи.

 

 


Париж, 1958-1960 г. Танцовата трупа Росна китка, създадена към Младежката секция при БНК.

 

 

Слави Нейков с Емил Антонов и Тончо Карабулков

 
 

Ценко Барев, Вълчо Вангелов и Тончо Карабулков в Страсбург

 


Страсбург, април 1958 г. Заседание на поробените европейски народи. Д-р Г. М. Димитров заедно с Ценко Барев и Тончо Карабулков

 

След младежко събрание

 
 

Слави Нейков и Тончо Карабулков във Виена, Австрия.

 

Гн. Емил Антонов и Касъм Гюлек - Заместник на Истен Иноню, Главен Секретар на Републиканската партия на Турция