Галерия от Мато Коритски

Българският Национален Комитет се регистрира не само като антифашистка, но и като антикомунистическа организация и получава признание от западните държави като единствен официален представител на българската политическа емиграция по света

 

 


Скопие, 26.04.1953 г. Конференция на Съюза на българските политически емигранти в Югославия.
Една от двете дами е Мара Междуречка-екстрадирана в България 1954 г. и по-късно служи в българската легация в Брюксел; между двете дами- Димитър Михалков, първи по ред Председател на Съюза, екстрадиран в България през 1954 г., емигрирал наново (Канада).
 
 

Скопие, 26.04.1953 г. Конференция на Съюза на българските политически емигранти в Югославия. В дясно от мен-Иван Монов от с. Макреш, Кулско, екстрадиран в България през 1954 г.

 

Нови Бечей, Войводина, лятото на 1954 г.:Българските студенти-емигранти в Белградския Университет са интернирани в очакване на решението на властите за по-нататъшната им съдба-оставане в Югославия, екстрадиция в България, емиграция на Запад.
На снимката: къпане в река Тиса.  Мато Коритски е първия на втория ред.

 


Стари Бечей, Войводина-03.01.1953 г.: съпругата ми; Стоян Миразчийски от с. Раковица, Кулско (Париж, възвръщенец 1962 г.); Младен Тодоров от с. Старопатица, Кулско (Австралия).
 
 


 
Белград, пролетта на 1954 г. в парка Кале мегдан. Аз, съпругата ми и Георги Цанков Геров, студент по право, от с. Големаново, Кулско (Париж).
 
 

 

 

web analytics