Българска политическа емиграция  в Турция

Българският Национален Комитет се регистрира не само като антифашистка, но и като антикомунистическа организация и получава признание от западните държави като единствен официален представител на българската политическа емиграция по света

 

 

 

Г-н Антонов сред емигранти от емигрантския лагер в Юскюдар - Истанбул

 

 

ю

Изпращане на Алберт Давидов, член на БНК, за Израел

 

 

От ляво на дясно: Стратия Скерлев (член на БНК), Йордан Пеналски (член на задграничното ръководство на БЗНС) и Емил Антонов като нов емигрант в Турция

 

 

Емил Антонов, като новодошъл емигрант в Турция, с Йордан Пеналски, член на задграничното ръководство на БЗНС

 

 

Емил Антонов изпраща група емигранти за Нова Зеландия

 


 

 

 

 

 

web analytics