Смесена галерия - от Мато Коритски; 2006г.

Българският Национален Комитет се регистрира не само като антифашистка, но и като антикомунистическа организация и получава признание от западните държави като единствен официален представител на българската политическа емиграция по света

 

 

Париж, 1962 г:
инж. Мато Коритски в работния си кабинет.

 

 


  

Кампо Сан Саба, Триест, 1955 г.:
Янка Тодорова, с. Бойница, Кулско;Борис Пешев, с. Раковица, Кулско-загинал в южна Америка и съпругата му Митка-Чикаго; Стоян Миразчийски, с. Раковица, Кулско,възвращенец от Париж, 1962 г. Приклекнал:Мато Коритски.

 

Париж-1956 г.:
Слави Нейков-председател на Временното Ръководство на БЗНС в Чужбина и член на Българския Национален Комитет; Мато Коритски.
 
 

Париж, 1960 г.- Емигрантско увеселение: Янко Маринов, с. Кладоруб; Иван Петков, с. Макреш; двама от с. Долни Лом; вляво от дамата, в края на втората редица-Вълчо Вангелов, журналист в радио Париж, деятел на Академическия Земеделски Съюз.
 
 

В края на 50-тях години. Париж, в двора на руската православна църква Св. Александър Невски. Крайният в ляво: Ценко Барев-член на Българския Национален Комитет и негов представител в Европа.

 


Париж, Латинският квартал-1956 г.:
Лало Петков, с. Старопатица, Кулско; Мато Коритски; двама от с. Бойница, Кулско; Жико Тилков, с. Големаново, Кулско; приклекнал-Иван Петков, с. Макреш, Кулско.

 

 

 

web analytics