Г.М. Димитров (Гемето) галерия

Българският Национален Комитет се регистрира не само като антифашистка, но и като антикомунистическа организация и получава признание от западните държави като единствен официален представител на българската политическа емиграция по света

 

 

 

 


  

 

 

Прием във Вашингтон на Централния Комитет на Поробените Народи, даден от Външния министър на САЩ - John Foster Dulles.
От ляво на дясно:
Б. Косте (главен секретар (Румъния); Г. Бесенъе (Унгария); В. Масенс (Латвия); Г.Ф. Дъллас (Външен министър на САЩ); Г.М. Димитров (България); В. Сидзикаукас (Литвия); Л. Вантер(Естоония); С.Вишояну (Румъния); Ж. Славик (Чехословакия); Х. Дости(Албания)

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

web analytics