ДЕКЛАРАЦИЯ

На участниците във Втората национална среща, състояла се на 11 декември 2004 г. В София.

 

Земеделците от цяла България, взели участие във Втората национална среща за обсъждане на възможностите за участие на всички земеделски организации в предстоящите парламентарни избори с една бюлетина са категорични, че :

 1. Българският земеделски народен съюз като цяло, най-българската и народностна по дух и принципи организация в страната, дълги години изживява дълбока организационна и идейно-политическа криза. Причините за днешното му тревожно състояние са много и различни, но неговите потенциални възможности са огромни и той е способен отново да се изправи в целия си ръст на политическата сцена на съвременна България. Решително условие за спешно преодоляване на разединителните процеси и за консолидиране на земеделските сили е пълното утвърждаване на политическата самостоятелност на Земеделския съюз по отношение на всички други политически формации, която ни е завещана и от колосите на земеделското сдружаване Александър Стамболиййски, Димитър Гичев, д-р Г.М.Димитров и Никола Петков.
   
 2. След сериозното разклащане на политическата система в страната по време на управлението на НСДВ и ДПС и последвалото прекомерно разчленяване на политическото пространство, безпринципното включване на различните земеделски организации в най-различни екзотични и конфронтиращи се конюнктурни коалиции е безперспективно и задълбочава и без това сериозния разрив в земеделското движение.
   
 3. Без да се говори за обединение, единственият изход за преодоляване на обезличаването на земеделските организации сега е събирането и коалирането помежду им за общо участие в парламентарните избори с една бюлетина.
   
 4. Образуването на земеделска предизборна коалиция ще има много голям политически и психологически ефект, който единствен може да доведе до избирателните урни по-голямата част от земеделците и техните симпатизанти, които недвусмислено показаха до сега, че са се разочаровали и дистанцирали.
   
 5. Масовата подкрепа на идеята за участие на всички земеделски организации в изборите с една бюлетина, показва, че това е техният единствен полезен ход към успеха.
   
 6. Успешното влизане в Народното събрание и сформирането на собствена парламентарна група след пренебрегвания до сега мощен потенциал на земеделското движение, ще се превърне в първата голяма крачка към неговото истинско обединение.

 7. Ръководствата и лидерите на земеделските организации би трябвало да се съобразят с желанието на преобладаващата част от земеделците в страната за общо участие в изборите, защото в противен случай ще понесат историческата отговорност за обезличаването и отмирането на земеделското движение. И обратното—те ще получат признанието на днешното и идното поколение, ако проявят мъдрост и далновидност и допринесат за негово консолидиране и извисяване.