Петко Огойски
"Записки за Българските страдания" - (1944-1989)

Глава I

.