Петко Огойски
"Из страшните друмища"

Глава III

.