Иван Вълов

 

ЕДИНСТВОТО НА БЗНС НЯМА АЛТЕРНАТИВА.

 

Необходимостта все повече да се говори и да се пише за обединението на земеделските формации-на първо време преди предстоящите избори, е напълно логична. Наложителна е и от днешното политическо положение в страната, а също и в исторически план. Както никога досега историята на земеделското сдружаване и изминалия от БЗНС 105 годишен път се нуждаят от трезва оценка, преоценка и самооценка. При това не толкова от историците, а от ръководителите и ръководствата на земеделските формации. И може би на първо място от всички нас, „сдружени земеделци”.

Обстоятелството, че ни ласкаят от ляво и от дясно, че упорито се опитват да ни привлекат под чужди и по цвят, и по идеи, партийни флагове, е показателно. А именно, че ние сме силни, че можем да върнем отново престижа на БЗНС. Най-важното сега, в това драматично за България време, е да се разбере от всички, които са убедени земеделци, в чиито вени тече кръвта на предците ни-герои и мъченици на Земеделското сдружаване, че ЕДИНСТВОТО НА БЗНС НЯМА АЛТЕРНАТИВА!

Дълбоко в себе си се надявам примерите, свързани със саможертвата на Великаните на БЗНС Ал.Стамболийски, Никола Д.Петков, Димитър Гичев  и д-р Г.М.Димитров да помогнат за събирането и мобилизирането на разпръснатите ни сили. Когато сме единни, ще можем и да побеждаваме. В днешно време, земеделските формации наподобяват разпръснати житни класове-храна за хищниците. Съберат ли се в снопи, кръстци и копни класовете ще възнаградят по достойнство работливите и мъдри стопани. Сега земеделците сме нещо подобно на разпръснатите житни класове, нека направим така, че на политическата трапеза да се появи и ХЛЯБ, НАШ НАСУЩЕН!

Пловдив 11/8/2004 8:21:00 AM